Kursus for professionelle arbejdsmiljørådgivere og
arbejdsmedicinske klinikker

Formål:
Formidle viden om forebyggelse i arbejdsmiljøet og fremme af arbejdsevnen

Ex.1:
Gruppe på 10 til 20 personer

Temaer:
Hvad ved vi om sammenhæng mellem arbejdsmiljø og arbejdsevne
Hvad er arbejdsevne - hvad måler vi med arbejdsevneindekset?
Risikogrupper - Risikopersoner
Udveksling af erfaringer med anvendelse af arbejdsevneindekset på kollektivt og individuelt
niveau.
Kan vi etablere et referencemateriale, til glæde for os alle?
Erfaringer med samarbejdet mellem arbejdspladser, kommuner og sundhedsvæsenet.