Kursus rettet mod sagsbehandlere i kommuner og
fagforeninger

Formål: Formidling af konkret viden om skulderlidelser, prognoser for disse samt hvad man
kan forvente af en borger med skulderlidelse

Hvad står der i lægens erklæringer?
Hvad er en skulderlidelse?
Hvilke konsekvenser har den i forhold til arbejdsmarkedet?
Hvilke problemer og hvilke løsninger er der ud fra arbejdsmedicinsk og funktionsmæssigt
synspunkt?