Arbejdsevne
Grundlæggende defineres arbejdsevne som balance mellem krav i arbejdet og
den enkeltes ressourcer.Figur 1.1 Grundmodel for principper i arbejdsevne (Nielsen og Dyreborg 2001)

I de individuelle ressourcer vil typisk indgå personens fysiske, mentale og sociale
kapacitet, helbred og trivsel samt kvalifikationer, omstillingsevne og holdninger til
arbejdet. Ligeledes er alder og køn vigtige elementer i de individuelle ressourcer.
I arbejdspladsens krav vil typisk indgå de fysiske, psykiske og sociale krav, som
arbejdet fordrer samt krav om samarbejdsevne, ansvarlighed, omhu og
opmærksomhed (Nielsen og Dyreborg 2001).

Man kan principielt forbedre den enkeltes arbejdsevne på to måder, nemlig ved at
øge de personlige ressourcer eller ændre på kravene i arbejdet. Er kravene
passende i forhold til medarbejderens ressourcer, har medarbejderen en god
arbejdsevne. Er kravene for høje svækkes medarbejderens arbejdsevne. En
medarbejder kan således have en lav arbejdsevne i en type job, men en god
arbejdsevne i en anden type job (Ilmarinen 1998, Nielsen og Dyreborg 2001).

Mine ydelser:
Kortlægning af arbejdsevne og aktiviteter der fremmer arbejdsfastholdelse
Arbejdsmedicinsk udredning
Helbreds- og arbejdsmiljøundersøgelser
Speciallægeerklæring
Rådgivning
Rundbordssamtaler
Kurser