Trivsel
"Trivsel" er på sin vis et nemt ord. De fleste forbinder umiddelbart noget med det. At trives
er at have det godt. Slet og ret. Med sig selv og med andre … Trivsel kan på den ene side
rumme den passive "ha' det godt"-syndrom og på den anden side også det mere aktive, der
er forbundet med forventninger. Men trivsel er også at overvinde udfordringer…"
- Jørgensen, Holstein et. al, 2004

Trivsel omfatter desuden det brede sundhedsbegreb

Mine ydelser:
Kortlægning af arbejdsevne og aktiviteter, der fremmer arbejdsfastholdelse
Arbejdsmedicinsk udredning
Helbreds- og arbejdsmiljøundersøgelser
Speciallægeerklæring
Rådgivning
Rundbordssamtaler
Kurser