Arbejdsmedicin

Arbejdsmedicin er den lægelige disciplin, der omhandler samspillet mellem
påvirkninger i arbejdsmiljøet og sygdom hos mennesker.
(Medicinsk kompendium)

Arbejdsmedicinens fader Ramazzini f. 1633 i Capri siger i forordet til sin bog
'Om sygdom og arbejde' (Padua 1713):

Når en læge kommer til en patient fra arbejderklassen, bør han ikke begynde
med at tage pulsen, ------- Lægen bør ikke blive stående ved sengen, mens han
overvejer behandlingen , som om mandens skæbne var en ren bagatel. Nej, han
skal slå sig ned på en trebenet skammel eller på natbordet uden krav om en
gylden stol som i rigmandshjem. Lægen skal opmuntre og omhyggeligt
udspørge patienten ...og lytte....

Udspørge om symptomer og deslige, som læger normalt gør.... jeg vover at stille
et yderligere spørgsmål 'Hvilket arbejde har han?' Dette spørgsmål kan virke
udvedkommende , men jeg mener, at spørgsmålet er velbegrundet. ... Efter
medicinsk praksis stilles dette spørgsmål imidlertid næsten aldrig. ..Selvom
lægen kender svaret uden at spørge, ser han bort fra denne indsigt på trods af,
at den mest effektive behandling kan afhænge af dette spørgsmål.

(Oversat il dansk 2005 af Professor Finn Gyntelberg og overlæge Ole Hein,
Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg)