Formålet er fremme af arbejdsevne og forebyggelse i arbejdsmiljøet.

Gruppeundersøgelse:
Spørgeskema til ansatte, der kortlægger arbejdsevne og arbejdsmiljø.
Rådgivning på kollektivt niveau.
Produkt kan være orienteringsmøde, hvor mulige løsninger drøftes, rapport og formidlingsmøde.

Enkelte særligt sårbare ansatte:
Samtale tilbydes til medarbejdere, der har behov for
Klinisk undersøgelse
Rådgivning på individuelt niveau
Produkt kan være vandrejournal med individuel handlingsplan

Sygefravær kan være indikator på nedsat arbejdsevne, dvs. ubalance mellem krav i arbejde og
individuelle ressourcer.

Til brug for kortlægning af arbejdsevne har jeg udarbejdet et langt og et kort spørgeskema.
Information og hjælp til brug af spørgeskemaer om arbejdsevne henvendelse til
jettenielsen@dadlnet.dk

Kortlægning af arbejdsevne