Arbejdsmiljø generelt

Rapporter:
Lønmodtagernes arbejdsmiljø 1990 - bind 1 - Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og
helbred.
Nord-Larsen M, Ørhede E, Nielsen J og Burr H.
Arbejdsmiljøfondet, København 1992.

Lønmodtagernes arbejdsmiljø 1990 - bind 2- Kortlægning af påvirkninger,
arbejdsprocesser og helbred.
Ørhede E, Nord-Larsen M, Burr H og Nielsen J.
Arbejdsmiljøfondet, København 1992.

Luftforurening ved højtryksrengøring på slagterier. Datablade over indholdsstof-fer og
vurdering af helbredsrisici ved arbejds-metoden, rapport 21/1986
Nielsen J og Graa K.
Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdstil-synet, København 1986.

Lungefunktion og luft-vejssymptomer hos isoleringsarbejdere.
Netterstrøm B, Nielsen J og Magnussen P.
Arbejdsmiljøfondet, København 1985

Organisk opløsnings-middelforgiftning hos en gruppe kvindelige serigrafiarbejdere i
plastindustrien:
Jørgensen N K, Nielsen J og Silberschmid.
UfL. 1984 146/18 p. 1391-1393.

Anvendelse af fremmedsprogede tolke i sundhedsvæsenet:
Klebak S, Nielsen K S, Jarvad G og Nielsen J.
UfL. 1981 143/35 p. 3488-3491.

Bøger og pjecer
Bevægeapparatsbesvær. Kapitel i Borg V og Burr H. Lønmodtagernes arbejdsmiljø 1990-1995.
Nielsen J, Borg V og Bach E.
Arbejdsmiljøinstituttet, København 1997.

Arbejdsstyrken.
Bach E og Nielsen J.
Kapitel i Andersen I. Basisbog i arbejdsmedicin.
Arbejdsmiljøinstituttet, København 1994.

Gravid og apoteksassistent - og hvad så ?
Danske apoteksassistenters Forening 1991. København.

Arbejdsbetinget luftvejsallergi.
Silberscmid M, Nielsen J.
Arbejdsmiljø 1990.

Hvad er allergi.
Apoteksassistenten 1990; 5 175 - 177.