Arbejdsevne og arbejdsfastholdelse

Artikler

Promotion of Work Ability at Company Level - Intention and Performance - Dreams and
Realities.
Nielsen J, Andreasen A, Alexander A.
Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well - Being of Ageing Workers.
2. International Symposium on Work Ability. ICOH, Verona, Italy 2004.

Promotion of Work Ability at Company Level - Intention and Performance - Dreams and
Realities.
Nielsen J, Andreasen A and Alexander A.
In Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well - Being of Ageing Workers; p386-391.
International Congress Series, Health Science, Elsevier 2005. ISBN 0-444_51989-0.

Intervention model for promotion of work ability at company level.
Nielsen J, Dyreborg J.
Nes 2001 Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Condition 2001
, Tampere, Finland

The Danish employees Work Ability - age, gender and jobgroups.
Nielsen J, Burr H, Villadsen E.
First International Symposium on Work Ability 2001.Tampere, Finland

Work ability and work ability among Danish employees.
Nielsen J.
The second international ICOH on Aging and work 1998. Helsingore, Denmark

Employability and Workability among Danish Employees.
Nielsen J.
Experimental Aging Research,1999:25;393-397.

Rapporter:

Forebyggelse, Arbejdsmiljø, Sundhed og Trivsel
Nielsen J, Andreasen A og Alexander A.
Arbejdsmiljøcentret, Virum 2006.

Arbejdsmiljø og arbejdsevne -Udvikling og afprøvning af en model til at bevare og fremme
arbejdsevne.
Nielsen J og Dyreborg J.
Arbejdsmiljørådets Service Center. København 2001.

Bøger og pjecer

Arbejdsmiljø og arbejdsevne - Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne.
Nielsen J og Dyreborg J.
Arbejdsmiljøinstituttet 2001. København