Arbejdsmedicinsk udredning
* Udredning af sammenhæng mellem arbejde og helbred
* Afklaring af helbredsproblemer
* Vurdering af risikofaktorer i arbejdsmiljøet
* Rådgivning om forebyggelse
* Forslag til individuel handlingsplan
* Erhvervsvejledning
* Rundbordssamtale
* Udredning af arbejdsskader
* Speciallægeerklæring