Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse er ofte en kompleks proces med flere aktører involveret,
f.eks. den ansatte/sygedagpengemodtageren, arbejdspladsen,
socialforvaltningen, sundhedssektoren og den faglig organisation.

Formålet er at afklare den ansattes/sygedagpengemodtagerens situation og
muligheder for at forblive i arbejde på kort og lang sigt.

Mine ydelser:
Samtale af ca. 2 timers varighed, hvor problemer og løsningsforslag
identificeres.
Klinisk undersøgelse.
Opstilling af forslag til handlingsplan, f.eks. forslag til afklaring af
helbredssituation og behandlingsbehov, ændring i arbejdsmiljø, tilpasning af
individuelle ressourcer og krav i arbejdet.
Opfølgning.
Rådgivning og erhvervsvejledning.
Rundbordssamtale.
Speciallægeerklæring.