Kursus efter ønske

Kurser eller foredrag kan designes efter individuelle behov inden for
Forebyggelse
Arbejdsmedicin
Arbejdsevne og arbejdsfastholdelse