Rundbordssamtale
Rundbordssamtalen er en unik metode i samarbejdet mellem arbejdspladsen, kommunen og
arbejdstageren/den sygemeldte om mulighederne for tilbagevenden og forbliven i arbejde.

Ved rundbordssamtalen samles de forskellige interessenter og drøfter på lige vilkår problemer og
mulige løsninger på problemerne. Hensigten med samtalen er at afklare situationen, finde
hensigtsmæssige løsninger og opstille en handlingsplan, hvor opgaver og ansvarlige for
opgaverne er nedfældet.

Min erfaring er, at det ofte er muligt at medvirke til tilbagevenden eller forbliven i arbejdet med få
ændringer i arbejdsgangen. I andre tilfælde er det nødvendigt med en langsigtet løsning, f.eks.
igangsætning af aktiviteter for at medarbejderen/ den sygemeldte kan bestride tidligere eller nye
opgaver.

Jeg kan tilbyde:
- en forberedende samtale med medarbejderen/den sygemeldte, hvor situationen afklares, f.eks.
en afklaring af helbredsforløb og fremtidsudsigter samt kortlægning af behov for aktiviteter, der
tilpasser individuelle ressourcer og krav i arbejdet.
- at deltage i rundbordssamtaler, evt. som tovholder.
- at rådgive om muligheder, hensyn og skånebehov.
- at rådgive om aktiviteter, der fremmer arbejdsevne og fastholdelse i arbejde
- at deltage og rådgive i opfølgning af forløb, der sigter mod tilbagevenden eller forbliven i
arbejde.