Jette Nielsen
Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, ph.d.

1. juni 2006 har jeg etableret mig i egen speciallægepraksis i arbejdsmedicin - FASTA.

Jeg har særlig interesse for og erfaring i:
- Arbejdsmedicinsk udredning, dvs. om der er sammenhæng mellem påvirkninger i arbejdet
og helbredsproblemer inklusiv rådgivning om forebyggelse i arbejdsmiljøet og fremme af
arbejdsevne.

- Afklaring af arbejdsevne og rådgivning om fremtidig funktionsformåen, specielt i forhold til
arbejdsmarkedet. herunder rådgivning om behov for aktiviteter, der fremmer arbejdsevnen
og muligheder for at forblive i arbejde.

Klinisk erfaring:
Min baggrund er ca. 12 år klinisk arbejde på hospitaler, heraf godt 6 år på
arbejdsmedicinske klinikker i Holbæk, Skive, Slagelse og Nykøbing F med
arbejdsmedicinske problemstillinger og forebyggelse af arbejdsskader.

Forskning og publikationer:
I en periode på 15 år har jeg været ansat som læge og forsker på Arbejdsmiljøinstituttet, her
har jeg specielt beskæftiget mig med arbejdsmiljø og helbred hos rengøringsassistenter og
sammenhæng mellem arbejdsmiljø og arbejdsevne. Jeg har publiceret godt 30 nationale
og 15 internationale arbejder, se publikationer.

Praktisk erfaring med rådgivning om forebyggelse:
Hertil kommer, at jeg gennem mit arbejde som bedriftlæge og lægekonsulent for
Arbejdstilsynet i Roskilde har en god praktisk erfaring med risikofaktorer og arbejdet med
arbejdsmiljøet.

Arbejdsevne og arbejdsfastholdelse:
Gennem de sidste mange år har jeg opbygget en grundig og bred erfaring om fremme af
arbejdsevnen og aktiviteter, der fremmer arbejdsfastholdelse både gennem konkret
sagsbehandling og i projekter om forebyggelse i arbejdsmiljøet og fremme af arbejdsevnen
på virksomhedsniveau. Endvidere har jeg gennem arbejde i internationale forskergrupper
opbygget et godt netværk og teoretisk og praktisk viden om aktiviteter, der fremmer
arbejdsevnen og arbejdsfastholdelse.

Undervisning og foredrag:
Jeg har gennem godt 20 år tilrettelagt, undervist og holdt oplæg om arbejdsmiljø,
arbejdsmedicin samt arbejdsevne og arbejdsfastholdelse, se også publikationer.