Speciallægeerklæring
I samarbejde med kommunerne
Målgruppen er arbejdsmarkedsnære borgere, som er udstødningstruede eller fraværsmeldte
pga. sygdom, hvor der er behov for en afklaring udfra et helhedsperspektiv. Kommunenes
sagsbehandlere anmoder om en speciallægeerklæring.

I forbindelse med arbejdsskadesager
På anmodning fra arbejdsskadestyrelsen udfærdiger jeg en speciallægeerklæring, hvor
årsagssammenhængen mellem påvirkninger i arbejdet og helbredsproblemet vurderes.

I samarbejde med forsikringsselskaber:
På anmodning fra forsikringsselskaber udfærdiger jeg en speciallægeerklæring. F.eks.
vurderer jeg funktionsevnen og rådgiver om muligheder fremtiden, herunder bidrager jeg til
plan for udredning og genoptræning.

Mine ydelser:
En grundig samtale med kortlægning af problemer og drøftelse af mulige løsninger.
Klinisk undersøgelse.
Undersøgelse af funktions/arbejdsevne.
Ud fra et helhedsperspektiv:
Beskrive og vurdere helbredssituation
Beskrive og vurdere sammenhæng mellem arbejde og helbred
Beskrive og vurdere funktionsevnen i forskellige job og i ethvert job
Rådgive om aktiviteter, der fremmer arbejdsevnen
Rådgive om fremtidige muligheder
Se også arbejdsmedicinsk udredning.
Se også rundbordssamtale