Helbreds- og arbejdsmiljøundersøgelse
Gruppeundersøgelse
Kortlægning af helbredsgener og arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskema.
Rådgivning om risikofaktorer og forebyggelse på kollektivt niveau
Produkt kan være orienteringsmøde, rapport og formidlingsmøde

Individuelle undersøgelser:
Samtale og klinisk undersøgelse
Rådgivning af medarbejdere med særlige problemer
Produkt kan være vandrejournal

Temaer:
Natarbejde
Indeklima og psykisk arbejdsmiljø